-Certifierad hos SITAC som betyder kvalificerad behörighet.
-Kontrollansvarig enl. Plan och bygglagen.
-Ritningar och övriga handlingar för bygglovansökan.
-Projektering.
-Byggteknisk rådgivning.
-Specialist inom Plan och bygglagstiftningen samt med tillhörande byggregler.