Läckeby Ritservice drivs av mej Mats Johansson och jag har följande erfarenhet inom byggvärlden:
40års erfarenhet inom byggnadsritning / projektering.
10 år inom fastighetsförvaltning.
10 år som byggnadsinspektör / bygglovshandläggare.